Osvedčovanie právne významných skutočností

O osvedčovaní právne významných skutočností všeobecne

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky (tzv. verifikačná činnosť notára). Úlohou notára je zachytiť všetko podstatné, čo sa v jeho prítomnosti udialo. Notár aktívne nevstupuje do ním osvedčovaného deja a nepôsobí ako právny radca, nehodnotí osvedčovaný dej po právnej stránke a osvedčením ani negarantuje súlad skutkového stavu so zákonom. Notár zabezpečuje spoľahlivý dôkaz o uskutočnení a priebehu osvedčovaného deja alebo osvedčovanej skutočnosti.

Najčastejšie spisovanými notárskymi zápisnicami o osvedčovaní právne významných skutočností sú osvedčenie o priebehu valných zhromaždení obchodných spoločností a zasadaní právnických osôb; osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby; osvedčenie o splnení podmienok pre registráciu prijímateľa 2 % podielu zaplatenej dane; osvedčenie o tom, že je niekto nažive; osvedčenie o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo; osvedčenie o protestácii zmeniek; osvedčenie vyhlásenia, ktoré by mohlo byť podkladom pre uplatnenie práv alebo ktorým by mohli byť spôsobené právne následky; osvedčenie o obsahu či existencii internetovej stránky, osvedčenie o priebehu žrebovania/losovania výhercov súťaže a pod.

01.

Registrácia prijímateľa 2% dane

02.

Osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby

03.

Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb

Potrebujete konzultáciu?

+421 908 284 519 / sabina.glonekova@notar.sk

Návrat hore