Vydávanie a ukladanie listín z/do Notárskeho centrálneho registra listín

Notár zabezpečí uloženie prvopisu alebo osvedčenej fotokópie účastníkom predloženej listiny v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín (NCRls). Akýkoľvek notár na území Slovenskej republiky potom môže vydať z NCRls osvedčený odpis uloženej listiny oprávneným osobám, ktoré žiadateľ určil pri registrácii listiny do NCRls a za podmienok, ktoré žiadateľ určil pri registrácii listiny do NCRls.

Budete potrebovať:
– originál alebo osvedčenú fotokópiu dokumentu v listinnej podobe, ktorý žiadate uložiť do NCRls.

Návrat hore